Om S.J Bygghantverk & Byggnadsvård

Stefan Jonasson är trähantverkare med epieten byggnadsvårdare, timmerman och snickare. Han har arbetat inom byggbranschen sedan 2003. Stefan arbetade som anställd inom byggnadsvårdssektorn innan han tog steget och startade eget år 2009. Under åren 2012 till 2015 vidareutbildade han sig, med tre års heltidsstudier inom kulturvård med inrikting trä, vid Göteborgs Universitet i Mariestad [Dacapo]. 2015 tog han sin kanidatexamen. Företaget var verksamt under tiden om än på lägre fart. Efter att avslutat studierna har han återupptat att driva S.J Bygghantverk & Byggnadsvård vidare på heltid.

Foto av Björn Frodin, Timmerbjörn.